Godkjenning

Sentral godkjenning

av foretak for ansvarsrett etter plan- og bygningsloven