Ydelser

rådgivning og ydelser

S&M Verkís beskæftiger sig med en bred vifte af rådgivningsopgaver i det grønlandske samfund. Vores enkelte kompetenceområder kan der læses mere om nedenfor.


Bygninger

Konstruktionsteknik,

Geoteknik,

VVS,


Brandsikkerhed,

Akustik,

Bærekraftig design,


Anlægs vedligeholdelse,

Elektriske systemer,

Styringssystemer,

Sikkerheds- og kommunikationssystemer,

Lysdesign

mere...

Trafik Og Infrastruktur

Trafikplanlægning,

Vej- og motorvejsudformning,

Trafikteknik,

Trafikstøj,

Broer og underføringer,

Tunneler,

Flyvepladser,


Havner,

Distribution- og forsyningssystemer

mere...

Miljø Og Sikkerhet

Miljø,

Miljøkonsekvensvurdering,

Hydrologi og fluiddynamik,

Opmåling og kartografi,

Sikkerhed,

Arbejdes sikkerhed,

Emergency and crisis management,

Safety on construction sites and in building operation,

Safety design,


Håndtering av sneskred

mere...

Projektledelse

Preperation,

Konstruktioner,

Omkostning vurderinger,

Planlægning,

Design management,


Tilsyn,

Projektledelse og risikostyring,

HMS,


Indkøbs- og opgaveaftaler,

Condition and value assessment

mere...

Energiproduksjon Og Kraftverk

Geotermisk energi, 

Vandkraft,

Vindkraft,


Nødstrømsaggregat,

Systemanalyse,

Test og ibrugtagning,

Alternativ energiproduktion

mere...

Kraftoverføring

Koblingsanlæg og transformerstationer,


Højspændt linjer og -jordkabler,

Beskyttelsesudstyr, 

Kvalitetssikring av elektriske anlæg og elektromagnetisk kompatibilitet (EMC),

Systemanalyse,


Test og ibrugtagning

mere...

TelekommunikatIon og Informationssystemer

Wide area networks, 

Telecommunications infrastructure in buildings, 

Telecommunications systems for energy enterprises & industry, 

Information systems

mere...

Vand og kraftverk

VA-anlæg,

Varmeforsyning,

Vandforsyning,


Snesmeltningssystem,

Telekommunikation

mere...

Industri

Industri bygninger,

Produktionsanlæg,


Industri VVS,

Høj og lavspændt distributionssystemer,


Automatiske styresystemer,

CE-mærkning,


Forvaltning drift vedligeholdelse,


Køling og ventilation,

Projektledelse

mere...