Ingeniørit siunnersuisartut APS

S&M Verkis Ingeniørit Siunnersuisartut ApS er en all-round professionel rådgivende ingeniørvirksomhed.
mere...

viden til praksis

Totalrådgiveren er endvidere koordinerende i alle projektets faser, således at bygherren fra start til slut kan fokusere på egne ønsker og behov til det færdige resultat.

Mere S&M Verkís

Nyheder

Rafraen-jolakort-DAN_rett

14/12/2022 : Glædelig jul!

Verkís ønsker jer en rigtig glædelig jul, samt et godt og lykkebringende nytår. Samtidig vil vi gerne takke for det gode samarbejde, og ser frem til et nyt og spændende år i 2023.

mere...

Mere nyheder


Rådgivning

S&M Verkís leverer videnbaserede helhedsløsninger for alle områder af ingeniør- og beslægtede områder.

ico-buildings

Bygninger

Konstruktionsteknik,

Geoteknik,

VVS,


Brandsikkerhed,

Akustik,

Bærekraftig design,


Anlægs vedligeholdelse,

Elektriske systemer,

Styringssystemer,

Sikkerheds- og kommunikationssystemer,

Lysdesign

mer...
ico-samgongur

Trafik Og Infrastruktur

Trafikplanlægning,

Vej- og motorvejsudformning,

Trafikteknik,

Trafikstøj,

Broer og underføringer,

Tunneler,

Flyvepladser,


Havner,

Distribution- og forsyningssystemer

mer...
ico-umhverfi

Miljø Og Sikkerhet

Miljø,

Miljøkonsekvensvurdering,

Hydrologi og fluiddynamik,

Opmåling og kartografi,

Sikkerhed,

Arbejdes sikkerhed,

Emergency and crisis management,

Safety on construction sites and in building operation,

Safety design,


Håndtering av sneskred

mer...
ico-verkefnastjornun

Projektledelse

Preperation,

Konstruktioner,

Omkostning vurderinger,

Planlægning,

Design management,


Tilsyn,

Projektledelse og risikostyring,

HMS,


Indkøbs- og opgaveaftaler,

Condition and value assessment

mer...
ico-orkuvinnsla

Energiproduksjon Og Kraftverk

Geotermisk energi, 

Vandkraft,

Vindkraft,


Nødstrømsaggregat,

Systemanalyse,

Test og ibrugtagning,

Alternativ energiproduktion

mer...
ico-raforku

Kraftoverføring

Koblingsanlæg og transformerstationer,


Højspændt linjer og -jordkabler,

Beskyttelsesudstyr, 

Kvalitetssikring av elektriske anlæg og elektromagnetisk kompatibilitet (EMC),

Systemanalyse,


Test og ibrugtagning

mer...
ico-fjarskipti

TelekommunikatIon og Informationssystemer

Wide area networks, 

Telecommunications infrastructure in buildings, 

Telecommunications systems for energy enterprises & industry, 

Information systems

mer...
ico-veitur

Vand og kraftverk

VA-anlæg,

Varmeforsyning,

Vandforsyning,


Snesmeltningssystem,

Telekommunikation

mer...
ico-idnadur

Industri

Industri bygninger,

Produktionsanlæg,


Industri VVS,

Høj og lavspændt distributionssystemer,


Automatiske styresystemer,

CE-mærkning,


Forvaltning drift vedligeholdelse,


Køling og ventilation,

Projektledelse

mer...

 ærlighed - ambition - Initiativ