Lokations

Lokations

S&M-Verkís´ hovedkontor ligger i Nuuk.

Verkís opererer i Island, Norge, Bulgarien, Polen, Ukrainien, Georgia og i Chile.