19/11/2015

Verkís underskriver en erklæring om klimaændringer

  • Höfði
Verkís er et af flere firmaer som i mandags (16.11) underskrev en erklæring om klimaændringer i Höfði, Reykjavík.

Nu i starten af december afholdes FN‘s 21. klimakonference i Paris (COP21).  Der vil FN‘s Rammeaftale angående klimaændringer blive godkendt med det mål at forhindre global opvarmning og formindske udledning af drivhusgasser. Island har, sammen med bl.a. EU's lande, erklæret 40% reduktion af udledning af drivhusgasser.

De firmaer som underskriver erklæringen sætter sig simple mål som, inden slutningen af juni 2016, skal:

  • Formindske udledning af drivhusgasser
  • Formindske spildproduktion, bl.a. ved at bruge mindre materiale og emballager der ikke kan genbruges, genanvende og genbruge.
  • Måle resultater og oplyse regelmæssigt om status af ovennævnte emner.

Verkís har allerede ISO 14001 miljøcertificering og vil arbejde trofast frem mod ovennævnte mål.

Nærmere oplysninger om erklæringen findes på Festa (på islandsk).

Mere, "Major green initiative in Iceland"